24 tấn Artifical Corundum / Brown Fused Alumina được chuyển về Việt Nam

October 14, 2020

tin tức mới nhất của công ty về 24 tấn Artifical Corundum / Brown Fused Alumina được chuyển về Việt Nam

NHÔM KÉO NHÂN TẠO 24 tấn / NHÔM NÂU MÀU NÂU ĐƯỢC VẬN CHUYỂN VỀ VIỆT NAM

 

Hàng hóa: Corundum nhân tạo / Alumina nung chảy màu nâu

Kích thước: AF20 # AF22 # AF24 #

tin tức mới nhất của công ty về 24 tấn Artifical Corundum / Brown Fused Alumina được chuyển về Việt Nam  0

 

Đóng gói: Bao 25kg + Bao Tấn

 

tin tức mới nhất của công ty về 24 tấn Artifical Corundum / Brown Fused Alumina được chuyển về Việt Nam  1

 

Ứng dụng chính của Alumina nhân tạo / Alumina nung chảy màu nâu

tin tức mới nhất của công ty về 24 tấn Artifical Corundum / Brown Fused Alumina được chuyển về Việt Nam  2

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.ceramicbeadblasting.com